Turun yliopisto | University of Turku

Principal Investigator

Assoc. Prof. Antti Airola

Faculty of Technology | Department of Computing

ajairo@utu.fi

Principal Investigator

Prof. Tapio Pahikkala

Faculty of Technology | Department of Computing

aatapa@utu.fi

Project Coordinator

Ms. Riitta Pöntynen

Tutkimuspalvelut | Research Services

riitta.pontynen@utu.fi